Nasıl Çalışırız

İşimiz: Eğitim…

Danışmanlarımızın veli ve öğrenci ile iletişime geçmesi

Öğrencinin hangi derslerden ne kadar özel derse ihtiyacının olduğunun belirlenmesi

Yönlendirilecek öğretmenin belirlenmesi ve öğrenciyle ilgili bilgilerin aktarılması  

Öğrencinin genel durumu-akademik başarısı-algılama seviyesinin belirlenmesi

Belirli periyotlarda öğrenci-öğretmen ve velilerden geri dönütlerin alınması(performans değerlendirme testleri-sınavlar vb..)

Özel dersin verimliliğinin denetlenmesi ve gerekli tedbirlerin, kararların alınması ve öğretmene iletilmesi

Herhangi bir referans uyuşmazlığı olması veya verim alınamaması durumunda öğretmen değişikliğine gidiyor, ne öğretmeni ne de öğrenciyi mağdur etmiyoruz….